Till toppen

MACC Scandinavia

MACC Scandinavia startades i oktober 2018 som en sammanslagning av Skånsk Eventsjukvård och SSG Ambulans i Sverige AB's eventdel RescueRENT. Nu samordnar MACC Scandinavia AB bolagen MACC Ambulans i Sverige AB, MACC Event Safety AB, RescueSale AB samt verksamhet under bifirman RescueRENT. Företagen levererar med bred erfarenhet bland annat kvalificerade sjukvårdstjänster vid evenemang och ambulanssjukvård, utbildningstjänster, sjukförsäkringstransporter, försäljning av bland annat begagnade samt nya räddningsfordon och därtill hörande utrusning.

Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden, och samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

MACC Scandinavia ägs av:

Kronohage Invest AB

MACC Invest AB

EBRICK AB

samt ett antal privatpersoner.

Vår sjukvårdsverksamhet är Vårdgivareregistrerad hos IVO