Till toppen

MACC Scandinavia

Våra framgångsfaktorer är att med patientens och personalens bästa som utgångspunkt skall vi växa, vara vinstgivande och ha skoj.

MACC Scandinavia startades i oktober 2018 som en sammanslagning av Skånsk Eventsjukvård och SSG Ambulans i Sverige AB's eventdel RescueRENT. Under 2019 kom Nordic Safety Groups verksamhet in under MACC konceptet.

Nu heläger MACC Scandinavia AB bolagen MACC People AB, MACC Admin AB, MACC International AB och RescueSale AB. MACC Ambulans i Sverige AB samägs med 9Lives Oy.

Gruppen levererar med bred erfarenhet bland annat kvalificerade sjukvårdstjänster vid evenemang, ambulanssjukvård, utbildningstjänster, sjukförsäkringstransporter, försäljning av bland annat begagnade samt nya räddningsfordon och därtill hörande utrustning.

Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden. Vi samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

MACC Scandinavia AB ägs av:

Kronohage Invest AB

Entreprenör Mattias Andersson AB

EBRICK AB

Londra Holding AB

Sofie Wiberg Dental AB

samt ett antal privatpersoner.

Vår sjukvårdsverksamhet är Vårdgivareregistrerad hos IVO och vår personal måste alltid lämna utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid uppmaning.

Legitimerad personal kontrolleras alltid vid nyanställning mot ”Registret över hälso- och sjukvårdspersonal” avseende giltig legitimation samt på förekommen anledning kontroll med IVO om förekomst i HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) register.

Vår personal avlönas i enlighet med kollektivavtal för ambulanspersonal mellan Almega förbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal.

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S).

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Ardavan Khoshnood 

 

Läs mer här: