Till toppen

MACC Scandinavia

MACC Scandinavia startades i oktober 2018 som en sammanslagning av Skånsk Eventsjukvård och SSG Ambulans i Sverige AB's eventdel RescueRENT. Nu samordnar MACC Scandinavia AB bolagen MACC Ambulans i Sverige AB, MACC Event Safety AB, RescueSale AB samt verksamhet under bifirman RescueRENT. Företagen levererar med bred erfarenhet bland annat kvalificerade sjukvårdstjänster vid evenemang och ambulanssjukvård, utbildningstjänster, sjukförsäkringstransporter, försäljning av bland annat begagnade samt nya räddningsfordon och därtill hörande utrusning.

Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden, och samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

MACC Scandinavia ägs av:

Kronohage Invest AB

MACC Invest AB

EBRICK AB

Londra Holding AB

samt ett antal privatpersoner.

Vår sjukvårdsverksamhet är Vårdgivareregistrerad hos IVO och vår personal måste alltid lämna utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid uppmaning.

Legitimerad personal kontrolleras alltid vid nyanställning mot ”Registret över hälso- och sjukvårdspersonal” avseende giltig legitimation samt på förekommen anledning kontroll med IVO om förekomst i HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) register.

Vår personal avlönas i enlighet med kollektivavtal för ambulanspersonal mellan Almega förbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vårdförbundet/Kommunal.

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S).

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Ardavan Khoshnood 

 

Läs mer här: