Till toppen

Covid-19 provtagning

Vill ni säkerställa att er verksamhet kan fortgå utan avbrott under pandemin?

MACC Scandinavia erbjuder provtagning som innebär att vi på mindre än 20 minuter kan ge en mycket stark indikation på om testpersonen är smittad med COVID-19. Vi hjälper er vid både pågående utbrott och med förebyggande åtgärder.

Vi har öppnat "Drive-In" i Arlöv, strax norr om Malmö som du kan boka tid till!

Vi kan nu erbjuda storskalig COVID-19 antigen och antikroppsprovtagning med validerade snabbtester till företag, kommuner och andra verksamheter i deras egna lokaler.

Vår sjukvårdspersonal mäter alltid temperaturen på de som testas och testresultaten dokumenteras med ett intyg på engelska om så önskas.

När någon testar positivt på antigensnabbtestet tar vi automatiskt ett kostnadsfritt PCR-test med svar från laboratoriet redan nästföljande vardag.

Våra tester används främst av företag som skall genomföra möten, utbildningar eller liknande sammankomster där folk behöver kunna känna sig tryggare tillsammans än utan testning.

För mer information om testning på företag, se på detta inslag: Tv4 - Danska företag snabbtestar personal i smittjakten

Vid ett eventuellt utbrott av COVID-19 kan våra tester snabbt ge en indikation på hur många som har smittats.


Våra snabbtester kommer från Abbott och våra PCR tester kommer från TATAA Biocenter AB och Dynamic Code. Laboratorier godkända av Folkhälsomyndigheten. Vårt antigentest är detsamma som Region Skåne använder, som var en av de första regionerna i landet att använda detta.

Trycket på att få hjälp med testning är stort och vi jobbar efter ”först till kvarn” metoden så vänta inte med att beställa provtagning.

Ni beställer genom att mejla till info@maccab.se eller om det är akut ringer ni 020 – 24 7 112. Akut testning utförs normalt inom 24 timmar och kostar från 1 990 kr (ex moms).


Våra priser är

Tidsbokat test kostar 590 kr/testad person* (ex moms) tillsammans med en etableringsavgift om 2 000 kr (ex moms) per testtillfälle**. Större eller annorlunda volymer offereras separat.

Observera att beställning skall ske en vecka i förväg.

Behövs ett kompletterande PCR-test på grund av medicinska orsaker tillkommer 400 kr (ex moms). Önskas endast PCR-test utan medcinska orsaker (som till exempel reseintyg) kostar detta 1 970 kr/testad person* (ex moms). Dessa PCR tester kommer från TATAA Biocenter AB.  

Intyg på utförd testning ingår alltid i priset.

Observera att det kompletterande PCR-testet är gratis vid positivt antigenprov.

* minst 10 personer per testtillfälle (vi testar gärna mindre antal mot offert) 
** i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i deras direkt anslutande kranskommuner. Övriga kommuner är etableringsavgiften 3 000 kr (ex moms) per testtillfälle. Maxantal testade per tillfälle och testteam är 120 personer.


Mer information om testet

COVID-19 Antigen Snabb Test - kontrollerar om det finns proteinfragment från viruset och därmed detekterar dess direkta, fysiska närvaro i kroppen. Det utförs med en pinne från munhålan och/eller nasofarynx. Detta prov extraheras i en buffertlösning och pipetteras sedan på testkassetten. Ett kvalitativt resultat är klart på mindre än 20 minuter.

Diagnostisk känslighet är högre än 98% (ct-värde: ≤ 33) och diagnosspecificiteten är > 99%. Det betyder att positiva resultat från antigentester är mycket exakta. Eftersom det alltid finns en kvarvarande risk för ett falskt negativt resultat, bör man i tvivel utföra ett PCR-test för att bekräfta negativa resultat. Valet mellan antikropps-, antigen- och PCR-test är inte ett antingen eller beslut. Snarare är den bästa taktiken en kombinerad användning. Eftersom - att citera U.S. Food and Drug Administration (FDA):

"Varje kategori diagnostiska tester har sin egen unika roll i kampen mot detta virus."

Vill du veta mer om hur antigen provtagning går till? Klicka här! Vill du veta mer om hur antikropp provtagning går till? Klicka här


MACC följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stödjer "Vetenskapsforum covid-19

Huvudpunkterna i deras förslag till strategi är:

– bred testning och smittspårning
– karantän för alla som man misstänker kan vara smittade
– munskydd inom äldreomsorgen och i alla trånga utrymmen

Målet med åtgärderna

  • Att minska dödligheten i Covid-19
  • Att minska de kroniska sjukdomstillstånden hos dem som överlever Covid-19
  • Att minimera oron för att bli smittad av Covid-19 i Sverige

MACC Scandinavia minskar de negativa effekterna av Corona-pandemin genom att bygga upp kunskap med validerade produkter och processer för samhället och sjukvården.

Ladda ned vårt testkoncept