Till toppen

Ambulanssjukvård

Helhetslösning för ambulanssjukvård

Våra ambulanser kan bokas för event, försäkringstransporter, en rad övriga uppdrag och bemanning hos landsting och privata leverantörer av ambulanssjukvård. Dessa bemannas alltid med av beställaren önskad kompetens. Det går självklart utmärkt att boka enbart specialistsjuksköterskor och/eller ambulanssjukvårdare för bemanning. Självklart har all personal som bemannar MACC Scandinavias ambulanser lång prehospital erfarenhet.

Vi hjälper er gärna att bemanna ambulanser - över hela landet!