Till toppen

Räddningsberedskap på event

Ute i fält

Trygghet är för oss mycket viktigt! MACC Event Safety tillhandahåller räddnignsbilar, brandmän och räddningsmän. Vårt arbete består i att skapa trygghet och säkerhet genom närvaro av erfaren räddningspersonal som erbjuder kvalitativ beredskap. Detta kan kompletteras med sjukvård eller ambulansberedskap i en helhetslösning för ditt event!