Till toppen

Tjänster

Sjukvård som finns men inte syns

Du bestämmer klädkoden

Detta är en ny tjänst. Att ha personal på plats med sina gröna uniformer och klumpiga väskor kan kännas stelt eller malplacerat. Därför har vi utvecklat en tjänst där vår duktiga personal smälter in i mängden genom att matcha evenemangets klädkod, men fortfarande med samma utrustning och kunskap som i vanlig uniform.

Räddningsberedskap på event

Ute i fält

Trygghet är för oss mycket viktigt! MACC Event Safety tillhandahåller räddnignsbilar, brandmän och räddningsmän. Vårt arbete består i att skapa trygghet och säkerhet genom närvaro av erfaren räddningspersonal som erbjuder kvalitativ beredskap. Detta kan kompletteras med sjukvård eller ambulansberedskap i en helhetslösning för ditt event!

VIP-sjukvård

VIP-sjukvård är en tjänst som i första hand riktar sig till den offentliga sektorn, myndigheter, diplomatbesök eller andra internationella besök i Sverige. MACC Scandinavia åtar sig VIP-sjukvård i hela landet och bemannar alltid med högsta kompetens. Läkare från oss kommer att finnas tillgänglig dygnet runt för er och ert sällskap.

Produktförsäljning

Vi arbetar med försäljning och uthyrning av hjärtstartare, första hjälpen- och övrig sjukvårdsutrustning till arbetsplatser och offentlig miljö. För er säkerhet utbildar vi också dig, dina vänner, kollegor, föreningar och andra grupper i HLR, hjärt och lungräddning, och första hjälpen. Alla våra HLR-instruktörer är sjukvårdsutbildade.

Ambulanssjukvård

Helhetslösning för ambulanssjukvård

Eventsjukvård

Sjukvård där den behövs!

För oss på MACC Scandinavia är det viktigt att du känner dig trygg! Såväl på event som i vardagen. Vårt arbete består av att skapa trygghet och säkerhet genom närvaro av högutbildad sjukvårdspersonal som erbjuder kvalitativ sjukvård. I detta ingår även ambulanssjukvård.